Інформація про фінансову установу, що підлягає розкриттю відповідно до законодавства:

Повне найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЧАЙ ГРОШІ» (по тексту – фінансова установа);

Код за ЄДРПОУ фінансової установи: 41697872;

Місцезнаходження фінансової установи: 04050, м. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІЛЛЄНКА ЮРІЯ будинок 18Б, офіс 204. Код території за КОАТУУ: 8039100000;

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою: фінансова установа надає фінансову послугу - надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

а) відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СП-АКТИВ», код за ЄДРПОУ 38751651, місцезнаходження: 01033, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 101, що володіє часткою в статутному капіталі фінансової установи у розмірі 90 %.

- Столяров Андрій Сергійович, що володіє часткою в статутному капіталі фінансової установи у розмірі 10 %.

б) відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи):

- Савченко Андрій Едвартович здійснює контроль ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СП-АКТИВ», володіє часткою в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СП-АКТИВ» у розмірі 49,50 %;

- Швець Олександр Вікторович здійснює контроль ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СП-АКТИВ», володіє часткою в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СП-АКТИВ» у розмірі 50,50 %.

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи: Наглядова рада в фінансовій установі не утворювалася (законодавством обов’язкове утворення наглядової ради не вимагається). Виконавчим органом фінансової установи є Директор Побережний Олександр Юрійович. Директор Побережний Олександр Юрійович не володіє частками статутного капіталу фінансової установи;

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:  відокремлені підрозділи фінансовою установою не утворювалися;

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

- Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 999, дата видачі 15.03.2018р.

- Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, видана розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №520 від 11.04.2018р.;

Річна фінансова звітність фінансової установи:

- Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо підтвердження достовірності, повноти річної фінансової звітності фінансової установи станом на 31.12.2017 року ;

- Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо підтвердження достовірності, повноти річної фінансової звітності фінансової установи станом на 31.12.2018 року ;

−Правила надання фінансових послуг фінансової установи:

- Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, затверджені рішенням загальних зборів учасників фінансової установи (Протокол №6 від 02.02.2018р.);

- Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, затверджені рішенням загальних зборів учасників фінансової установи (Протокол №15 від 31.07.2019р.);

- Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, затверджені рішенням загальних зборів учасників фінансової установи (Протокол №16 від 15.11.2019р.);

−Примірні договори про надання фінансових послуг:

- Примірний договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, затверджений рішенням загальних зборів учасників фінансової установи (Протокол №7 від 23.04.2018р.);

- Примірний договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, затверджений рішенням загальних зборів учасників фінансової установи (Протокол №15 від 31.07.2019р.);

- Примірний договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, затверджений рішенням загальних зборів учасників фінансової установи (Протокол №16 від 15.11.2019р., дод.1);

- Примірний договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, затверджений рішенням загальних зборів учасників фінансової установи (Протокол №16 від 15.11.2019р., дод.2);

- Примірний договір надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, затверджений рішенням загальних зборів учасників фінансової установи (Протокол №16 від 15.11.2019р., дод.3);

Режим робочого часу фінансової установи: робочі дні: з понеділка по п'ятницю. Робочі години: з 8:00 до 20:00 кожного робочого дня. Без обідньої перерви. Робочі години у вихідні та святкові дні: з 10:00 до 18:00

Ціна/тарифи фінансових послуг: відомості про ціну/тарифи фінансових послуг зазначені в Розділі "Умови користування" в закладці "Умови кредитування" на Головній сторінці сайту за посиланням https://kachay.com.ua/umovi;

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: провадження у справі про банкрутство щодо фінансової установи не порушувалися, процедури санації до фінансової установи не відкривалися та не застосовувалися;

Рішення про ліквідацію фінансової установи: рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалися.