Загальні параметри
Термін (днів)

Термін дії кредиту становить від 5 до 30 календарних днів

Мінімальна сума

Мінімальна сума кредиту становить 500 грн.

Максимальна сума
 • 10 000 грн. - для нових клієнтів, що звертаються вперше
 • 12 000 грн. - для повторних клієнтів
  • для повторних клієнтів що звертаються вдруге за отриманням кредиту та для клієнтів, що мають прострочену заборгованість хоча б за одним з раніше отриманих кредитів та така заборгованість існує більше ніж 1 календарний день протягом останніх 3 місяців. Повторний клієнт: загальний строк користування попередніми кредитами - не менше, ніж 7 днів.
 • 13 000 грн. - для повторних клієнтів:
  • Кількість закритих кредитів: 2 та більше;
  • Загальний строк користування попередніми кредитами - більше 14 днів;
  • Останній кредит закритий без прострочення, або з простроченням до 30 днів включно.
 • 14 000 грн. - для повторних клієнтів:
  • кількість закритих кредитів: 3 та більше;
  • загальний строк користування попередніми кредитами - більше 29 днів;
  • останній кредит закритий без прострочення, або з простроченням до 15 днів включно.
 • 15 000 грн. - для повторних клієнтів:
  • кількість закритих кредитів: 6 та більше;
  • загальний строк користування попередніми кредитами - більше 29 днів;
  • останній кредит закритий без прострочення, або з простроченням до 15 днів включно.
Фінансові параметри
Разова комісія
 • 0% -для нових клієнтів, що звертаються вперше за отриманням кредиту та бажають отримати кредит під 0,01% річних
 • 20% - для нових клієнтів, що звертаються вперше за отриманням кредиту та для клієнтів, що мають прострочену заборгованість хоча б за одним з раніше отриманих кредитів та така заборгованість існує більше ніж 1 календарний день протягом останніх 3 місяців; а також для повторних клієнтів, у яких загальний строк користування попередніми кредитами - менше, ніж 7 днів.
 • 15% - для всіх інших категорій повторних клієнтів.
Процентна ставка за користування кредитом
 • 10 000 грн. – 0.01% в день від початкової суми кредиту;
 • 10 000 грн. – 2% в день від початкової суми кредиту;
 • 12 000 грн. – 1.7% в день від початкової суми кредиту;
 • 13 000 грн. – 1.5% в день від початкової суми кредиту;
 • 14 000 грн. – 1.3% в день від початкової суми кредиту;
 • 15 000 грн. – 1.0% в день від початкової суми кредиту;
 1. Процентна ставка за користування кредитом (далі - Проценти) нараховується щоденно на початкову суму кредиту (повну початкову суму кредиту без врахування повернень).

 2. Проценти нараховуються в день видачі кредиту і далі за кожний день при відкритті відповідного календарного дня (станом на 00:00:01) за фактичну кількість днів протягом строку користування кредитом..

 3. Сплата Процентів за майбутні періоди не дозволяється.

Процентна ставка за прострочення кредиту, % (Процентна ставка2)

При виникненні простроченої кредитної заборгованості, з дня, наступного за днем планового погашення заборгованості, починає нараховуватись Процентна ставка 2, що дорівнює збільшеному на +1% розміру Процентної ставки за користування кредитом в залежності від виду кредитного продукту. Умови надання та погашення кредиту Видача кредиту

Умови надання та погашення кредиту
Видача кредиту

Видача кредиту здійснюється на картку Visa / MasterCard будь-якого українського банку шляхом переказу Visa Personal Payment або MasterCard MoneySend

Склад кредитної заборгованості
 1. Сума кредиту (в т.ч. сума Комісії);

 2. Проценти за користування кредитом (нараховується на початкову суму кредиту)

Черговість пога-шення кредитної заборгованості
 1. Прострочена сума Процентів;

 2. Прострочена сума кредиту;

 3. Строкова сума Процентів;

 4. Строкова сума кредиту.

Погашення кредитної заборгованості
 1. Строк погашення:

  Планове погашення заборгованості здійснюється не пізніше дати закінчення строку кредиту.

 2. Проценти за користування кредитом (нараховується на початкову суму кредиту):

  Кредит погашається шляхом використання реквізитів платіжної картки через сайт ТОВ "КАЧАЙ ГРОШІ" або готівкою за вказаними в договорі реквізитами на поточний рахунок ТОВ "КАЧАЙ ГРОШІ"

 3. Момент погашення:

  Момент отримання позитивної відповіді емітента платіжної картки на авторизаційний запит по перерахуванню коштів з платіжної картки клієнта у віртуальному POS – терміналі або зарахування коштів на поточний рахунок.

 4. Мінімальна сума погашення - 50 грн
Пролонгація кредиту
Пролонгація кредиту
 1. Строк дії кредиту автоматично продовжується на первісно вибрану По-зичальником кількість днів, у випадку, якщо по День повернення кредиту (включно) Позичальник здійснив оплату заборгованості по Кредитному договору (далі- Договір) на суму не менше суми процентів, що розраховані виходячи з кількості днів, що встановлені Договором та передували (поспіль) Дню поверненню кредиту (включно).

 2. У випадку, якщо строк дії кредиту закінчився та не відбулася його черго-ва пролонгація, строк дії кредиту автоматично продовжується, на кількість днів, зазначених в Договорі в дату здійснення Позичальником оплати в по-вному обсязі заборгованості за процентами та штрафами, що передбачені цим Договором.

 3. Загальна кількість пролонгацій, що передбачені Договором, протягом всього строку дії Договору не може перевищувати 10 разів. Після кожної пролонгації строку дії кредиту, День повернення кредиту зазначається в Особистому кабінеті.

 4. При пролонгації розмір Процентної ставки на кожний наступний період кредиту не змінюється.

Якщо по закінченні строку кредиту клієнт не погасив кредитну заборгованість у повному обсязі, та не погасив в повному обсязі суму Процентів (з врахуванням вимог п.1. даного Розділу), вся кредитна заборгованість клієнта вважається простроченою заборгованістю, ФК здійснює нарахування Процентної ставки2 за прострочку. Пролонгація кредиту не відбувається.

Інші умови
Інші умови

В будь-який момент часу у клієнта може бути лише один діючий кредит.

Ознакомьтесь пожалуйста со Свидетельством

Ознакомьтесь пожалуйста с Правилами